0
0

سلام. دادگاه اجراییه را صادر نموده :

آقایان الف و ب. محکوم به پرداخت ۱۲۰ میلیون جریمه تاخیر تنظیم سند و هزینه دادرسی و وکیل شدند.

سوال: آیا برای وصول میبایست از هردو نفر مال و یا حساب بانکی معرفی کرد ؟ یا از هریک از دو نفر که اموال و یا حساب بانکی داشته باشند میشود وصول کرد؟

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید