0
0

با سلام احتراما” سال پیش همسرم محکوم به عدم تکین شده و در رای صادره قاضی عنوان کرده که نشوز به دادگاه محرز است و در اجرا این حکم دوباره به خانه مشترک نیآمده و مهریه را هم به اجرا گذاشته اند و چون که قبلا”هبه کرده است تا بحال قطعیی نشده است آیا اینجانب برای خوف زنم میتوانم دادخواست ازدواج مجدد بدهم میتوانم ویا به اجرای مهریه تاثیری ندارد من چه کار کنم بهتر بدهم یا نه

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید