0
0

با سلام

1؛میخواستم بدونم اگه همسرم با وکالت طلاقی که من بهش دادم درخواست طلاق کنه ایا میتونه از نصف اموال سهمی داشته باشه؟

2؛طی یک برگه ثبتی که در متن ان امده کلیه مهریه مندرج در عقدنامه به شماره….و نیز کلیه حقوق احتمالیه خود را اعم از نفقات گذشته و اجرت المثل ایام زناشویی را به زوج بذل کرده و زوجه حق هرگونه ادعا و اعتراضی را به موارد بالا در اینده از خود سلب و ساقط کرده میتواند به مهریه رجوع کند؟

3؛ در مقابل وکالت طلاق مهریش رو بذل کرده ولی در متن نیامده ولی هر دو سند در یک روز و یک محضر بودن

ممنون

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید