0
0

با سلام-یکی از استثنائات اصل عدم تأثیر ایرادات حجر می باشد اگر صغیر ممیز یا سفیه براتی صادر کند آیا با تنفیذ ولی صدور برات توسط او صحیح است یا صحیح نیست و صادر کننده مسؤلیتی ندارد در مقابل دارنده-لطفا مستدل و مستند پاسخ دهید-ممنونم

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید