پاسخ داده شده
0
0

چند سال پیش فردی با ارائه دادخواست اعسار مطلق و پذیرش آن توسط دادگاه با اعمال ماده 3 قانون محکومیت های مالی از زندان آزاد گردید. متأسفانه در این مدت به مال جدیدی دسترسی پیدا نکرده است. آیا می توان مجدداً وی را اعمال ماده مذکور و به زندان فرستاد؟

بهترین پاسخ
0
0

با سلام

با توجه به حکم اعسار مطلق و قطعیت و اعتبار آن پاسخ منفی است. می توانید از مالی که بعد از صدور حکم بدست می آید استیفای حق نمایید و صدور حکم اعسار مانع آن نخواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

در صورتی که نیاز به وکیل و مشاور حقوقی دارید یا درخواست وکیل و وکالت دادن برای حل مشکلتان را دارید با شماره 448 73 23 0933 تماس بگیرید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید