پاسخ داده شده
0
0

زميني در محدوده شهيد محلاتي كه مدرك قولنامه داشت و آن را از طريق صاحب قبلياش به صورت وكالتي خريداري كردم. اين زمين 45 متر است در صورتي كه در قولنامه 55 متر به من فروخته شده و صاحب قبلياش ميگويد 10 متر توي كوچه افتاده و زمين شما 45 متر است و به همين خاطر 45 متر زمين به نام من زده شده. اين زمين در محدوده اتوبان واقع شده ولي اطرافش خانه ساخته شده است. سوالم اين است آيا با سندي كه داريم يعني قولنامه و وكالت من با مشكل مواجه نميشوم و زمين معتبر است؟ اگر زمين من يك روزي وارد فضاي سبز شد يا جزء خيابان شد آيا ميتوانم پولي از شهرداري بگيرم يا خير؟ آيا اين سند معتبر است يا خير؟

بهترین پاسخ
0
0

با سلام

اولاً طبق ماده 355 قانون مدني شما حق فسخ داريد مگر اينكه طرفين به زياده يا نقيصه تراضي نماييد. و يا  زمين را به همين وضعيت قبول نماييد. ثانياً شما با همين اسناد عادي و وكالتي كه داريد اگر وكالت شما از مالك رسمي است با اقامه دعوي در دادگاه ميتوانيد مالك رسمي را ملزم به تنظيم سند رسمي نماييد. ثالثاً اگر روزي در فضاي سبز واقع شد حق مطالبه ارزش آن را از شهرداري داريد البته اگر مدارك شما مشكل قانوني نداشته باشد. به هر حال بايد مدارك قانوني براي اثبات مالكيت داشته باشيد كه پيشنهاد ميشود براي تنظيم سند اقدام نماييد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

در صورتی که نیاز به وکیل و مشاور حقوقی دارید یا درخواست وکیل و وکالت دادن برای حل مشکلتان را دارید با شماره 448 73 23 0933 تماس بگیرید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید