0
0

باسلام من کارمندم زن بنده با توانی درزمان شیفت کاری من ازخانه خارج شده وبا گریه وداد فریاد وصحنه سازی پلیس درب منزل اورده که من ایشونو زدم بیرون کردم ازخونه اعتیاد دارمو امنیت جانی ندارم شوهرم بچه هامو ازم جدا کرده درصورتیکه دو روز قبل بچه خونه مادرم پناه برده بودن از ازار اذیت مادرشون بعد اومدن مامورین گرفتن حکم ورود درنبود من وصورت جلُسه اموال َکه اموال شخصی وخریداری شده من بوده اموال دولتی ومسروقه اعلام کردن که بنده بدون وکیل با ارائه مدارک بی گناهیمو ثابت کردم ولی فعلا دروضعیت تعلیق ازکار قرار گرفتم خانم مهریه ا ش رو اجرا گذاَشته وازحساب حقوقی من یک چهارم برداشت شده ایا بنده باید اعتراض بزنم به حکم با دوتا بچه ونداشتن مالی به نام خودم  این خانم میتونه زندان بندازه منو بعد بخاطر تهمتش من چطور متونم قانونی تنبیه اش کنم سیزده سال سابقه ابروم زیر سوال بر ده ممنون راهکاری ارائه کنید

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید