0
0

درود برشما.اولین سوال من راجع ب اجرای حکم دعوی غیرمالی.دعوی که خواسته تولیت باشه.ایا حکم بر تولیت یک شخص حکمی اعلامی یا تاسیسی؟نحوه تقاضای صدور اجراییه در چنین حکمی چیه؟واینکه سوال دوم من اینه ک اگر شخصی ک حکم ب نفع اونه در مرحله بدوی قبل قطعی شدن حکم اقدام ب اجرای حکم توسط خودش و اداره اوقاف بشه ایا تخلف حساب میشه یا نه؟

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید