پاسخ داده شده
0
0

با سلام منزلی که مال وارثین است که دو نفر از وارثین در ان زندگی می کنند و یه نفر به عنوان انباری در ان دیگری در خانه رفت و امد دارد ولی به دلیل درگیری بین وارثین عده ای جهت جدکردن آنها وارد حیاط خانه شده (اقوام وارثینی که انجا انبار دارد) که درب حیاط نیز باز بوده علیه آنها شکایت با عنوان ورود به عنف شده است آیا این ورود به عنف حساب می شود یا خیر در حالیکه درب حیاط باز بوده و وارد حیاط شده نه منزل و اقوام آن نیز به جهت داشتن سهم در آنخانه وارد  شده است با تشکر

  • میهمان پرسیده شده 2 سال قبل
  • آخرین ویرایش 2 سال قبل
بهترین پاسخ
0
0

با سلام حیاط جزء منزل است که باز بودن درب یا ذیسهم بودن در ملک توجیه و مجوز قانونی برای ورود به منزل دیگری محسوب نمی شود. ورود بدون اجازه در حکم ورود به عنف است با این وجود این عمل مجرمانه مانند سایر جرائم نیاز به عنصر معنوی سوء نیت دارد که اگر قاضی آن را احراز نکرد تعقیب نمی نماید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید