0
0

سلام. من آقا و متاهل هستم و بچه هم نداریم. خانم من دارای 1 مادر، 1 برادر و 2 خواهر می باشد. آیا موارد زیر صحیح است؟ اگر خانم من فوت کند:

  1. من نصف اموال خانمم را به ارث می برم و نصف دیگر به مادر خانمم می رسد.
  2. من باید فقط نصف مهریه خانمم را به مادرش بپردازم.
  3. اگر مادر خانمم هم فوت کند، من نصف اموال خانمم را به ارث می برم و نصف دیگر به برادر و خواهرانش می رسد.
  4. اگر مادر خانمم هم فوت کند، من باید فقط نصف مهریه خانمم را به به برادر و خواهرانش بپردازم.

لطفا به ترتیب شماره جواب بدهید. با تشکر

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید