پاسخ داده شد
0
0

باسلام میخاستم بدونم این ابلاغیه از من شکایت شده ویا من از این طرف شکایت کردم
شماره پرونده:
*************
شماره ابلاغیه:
*************
موضوع ابلاغیه:
ابلاغ اخطاريه/احضاريه حضور در جلسه رسيدگي براي شخص ذي سمت و مرتبطين
شعبه صادر کننده:
شعبه * دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان (مجتمع بهارستان)
تاریخ صدور:
1396/02/17
زمان اولین مشاهده:
1396/02/18-10:55
زمان درج در سامانه:
1396/02/18-02:03
سایر اطلاعات:

تاریخ حضور :1396/04/20-10:30 علت حضور :رسيدگي
متن ابلاغیه:

تاريخ حضور: 1396/04/20 ساعت حضور : 10:30
در خصوص دعوي سيد ابراهيم ***** به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي دراين شعبه حاضر شويد.ضمنا نسخه ثاني دادخواست وضمائم بپيوست ارسال ميگردد.

  • Mahsa 3 سال قبل سوال کرد
  • آخرین ویرایش 3 سال قبل
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

با سلام

با توجه به متن ابلاغ و جمله (در خصوص دعوي سيد ابراهيم ***** به طرفيت شما) مشخص است که شخصی برای شما دادخواست داده و شما باید برای رسیدگی به شعبه مورد نظر مراجعه کنید. موفق باشید      در صورت امکان با وکیل اقدام کنید

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.